Specialinventar​

K & P Inventar A/S har sit DNA i ikke at være som de andre. Det er vi faktisk en smule stolte af….! Ved ikke at gå i andres fodspor er vi mange arkitekters foretrukne samarbejdspartner. Vi respektere at arkitekter og bygherre samt naturligvis slutkunder har behov for unikke løsninger som er med til at tegne et billede af at vi alle har individuelle behov. Disse opfyldes bedst ved at være åben og med kreativ sparring fremkomme med fælles løsninger som bedst muligt tilgodeser og understøtter arkitekturen, de fysiske og økonomiske rammer samt giver et personligt udtryk.

​Vi ønsker at inventaret bliver en naturlig del af bygningen og lokalerne og at det naturligvis er funktionelt i hverdagen og udført i en god, solid og gennemprøvet kvalitet i de aller bedste materialer. Vi vil ikke gå på kompromis med dette, fordi vi oprigtigt mener at ingen kan være tjent med det næstbedste eller produkter der ikke tager nødvendige hensyn til holdbarhed, miljø og materialevalg.

Vi glæder os til at I som arkitekter sender os tegninger vi sammen kan udvikle inventarkoncepter til og at I som bygherre og/eller virksomhed dermed får det rigtige inventar første gang – til den aftalte tid!

I skal være så inderligt velkommen……..!​

Billedkunst​

​I Billedkunst skal der for det første være plads til at lade kreativiteten fylde, og for det andet skal der være gode opbevaringsmuligheder for kreationerne, indtil man igen skal arbejde videre med dem.

Skabene kan konfigureres præcist efter behov, så der kan være plads til alt fra pensler og farver, til karton i diverse A-formater, samt større ikke færdiggjorte projekter.​

Fysik & Kemi​

​I forbindelse med fysik- og kemilokaler stilles der ofte nogle meget specifikke krav og ønsker. Og der er som regel ligeså mange løsninger, som der er fysik- og kemilærere. Brugermøder indgår som en vigtig del af K & P Inventars arbejdsområde. Det er der, ønsker og krav bliver diskuteret igennem og beslutningerne tages. Hos K & P Inventar kan vi bidrage med en masse ideer og gennem samarbejde nå den helt rigtige løsning. Skulle der være behov for at få særlige ønsker opfyldt, indretter vi naturligvis vores strategi derefter.

Elevøer og lærerborde skræddersyes til de aktuelle projekter, uden at vi går på kompromis med funktionalitet og materialer. K & P Inventar er leveringsdygtige i alt til fysik/kemi - også sugearme, broen armatur, laboratoriebejdsede bordplader, stinkskabe og meget, meget mere.

Hjemkundskab​

​Når elevernes kulinariske sider skal fremhæves, skal der naturligvis det rette udstyr til. Kogeøer med indbyggede komfurer og nedfældede keramiske kogeplader skaber centrum for hver gruppe. Hylder i rustfrit stål og en bordplade i lyse materialer giver et flot finish, der samtidig er let at vedligeholde. Udskæringer fra diverse stik- og strømudtag udføres naturligvis også.


K&P Inventar kan også levere køkkeninventar i to forskellige højder, eller montere sokler med eventuelle podieudtræk.

​Natur & Teknik

​Som med Fysik og Kemi lokalerne bliver der i Natur og Teknik lagt stor vægt på skabsplads og bordenes orientering i forhold til hinanden og undervisningen. I kemikalieskabene er der udsugning i både over- og underskab, og de særlige krav som opbevaring af kemikalier samt kemikalieaffald stiller, bliver mødt med holdbare og sikre løsninger.

Tekstil​

​I tekstilværkstedet arbejdes der med såvel stoffer, tekstiler, symaskiner og en del småt håndværktøj. Dette kræver oftest specialinventar som er udviklet, tegnet og produceret efter behov og pladsmuligheder. 


Eksempelvis syborde som er specielt uformet med så få bordben som muligt, små drejelige taburetter, klippeborde, lille køkken, depoter og opbevaringsmøbler m/u glas. Det kan også være et specielt udviklet højskab til opbevaring af tråde, trådspoler og sakse i alle størrelser. Kort sagt – alt muligt!

Træ & metal​

I disse lokaler skal inventaret være i materialer som kan holde til en mere hårdhændet anvendelse. Her bruges en del stål til bl.a. bordplader og vaske. Detaljer som sokkeludtræk med trædeflade som gulvbelægning, således at inventaret kan anvendes af alle klassetrin, er en praktisk og gennemtænkt funktion.

Udover det specialdesignede inventar, er K&P Inventar også leveringsdygtige i alt øvrigt inventar såsom høvlebænke samt specielle værktøjsskabe - med eller uden værktøj, således at vi står som totalleverandør til et komplet og funktionsdygtigt træ- og metalværksted.​

​Administration

​Til den administrative del er der ofte behov for fleksible arbejdspladser, skranker og en del opbevaringsmøbler – faste som mobile. Vi lægger stor vægt på en god dialog og et tæt samarbejde med brugerne af disse lokaler, for at sikre en optimal kobling mellem funktion og behov. 


Vores arkitekt bistår naturligvis gerne med kreative totalindretningsforslag. Vi forhandler markedets bredeste sortiment af kvalitetsmøbler fra nogle af branchens største, kompetente og mest erfarne leverandører.

Fællesrum​

​I fællesrum på skoler og undervisningsinstitutioner skal der skabes et rum for flere forskellige aktiviteter - afslapning, formelle og uformelle møder, kreative væresteder og interaktion mellem elever og lærere. 


Dette stiller krav til at inventaret og møblerne kan tilpasses de individuelle behov og krav. Nogle steder er det møbler måske i form af høje borde til stående møder, mens det andre steder er farverige moderne sækkestole til mere af-slappet miljø som ønskes. Kort sagt – alt muligt !

DB-lokaler​

​Til EDB-undervisning er der mange forskellige krav at tage hensyn til. Ergonomiske krav og stor funktionalitet skal smelte sammen med pladsforhold, antal arbejdsstationer og IT-teknologi. Ydermere er der lysforhold, varmeudvikling fra PC´erne samt kabelføring at tage hensyn til. 


Nogle skoler anvender stationære PC´ere, mens andre har bærbare PC´ere. Dette faktum stiller ligeledes krav til møblernes og inventarets udformning.

Mediateket​

I mediateket og det pædagogiske servicecenter er kravene meget bredspektrede og individuelle. Typisk er der en del opbevaringsmøbler til såvel bøger, elektroniske medier og IT. Ligeledes skal der være skranker, arbejdspladser, EDB-pladser, bogkrybber samt læse/loungemiljøer. Meget af denne indretning kræver erfaring og arkitektbistand – begge dele er at finde hos K&P Inventar.

Vi stiller naturligvis gerne vores store og lange erfaring, samt professionelle arkitektbistand til rådighed for at vi, i tæt sam-arbejde med bygherre og dennes rådgivere, kan fremkom-me med den bedst tænkelige løsning – første gang.​

SFO​

​Da SFO´en dækker bredt aldersmæssigt og dermed behovsmæssigt, kræver det stor fleksibilitet og høj kvalitet. Alt specialinventar, garderober med skoriste, scenekasser til leg og teater, skamler, taburetter, borde, legemiljøer, køkkeninventar med hårde hvidevarer, aflåselige skabe og administrative arbejdspladser, er alt sammen en naturlig del af K&P Inventars brede program. 


Da vi ved af erfaring, at behov og indretningsmuligheder i SFO'er er meget forskellige, anvender vores arkitekt og vore konsulenter altid den tid, der er nødvendig, for at diverse analyser bliver grundige og tilbundsgående.

Lærerforberedelse​

​I lærerforberedelserne skal der tages hensyn til at rummet skal være multianvendeligt. Her skal holdes møder, nydes frokost, holdes pauser, slappes af, foretages faglig inter-aktion og sparring. Det skal være et kreativt ”frirum”. Inventaret og møblerne hertil kræver således en tæt dialog med brugerne, samt en indretning som både er nytænkende og stimulerende.

Ring os op​

​Send os en mail

Afdeling vest

K&P Inventar A/S
Hvidevold 2, 9800 Hjørring

Afdeling øst

K&P Inventar A/S
Industrivænget 8, 3320 Skævinge

Showroom

​K&P Inventar A/S

Herredsvejen 2, 3400 Hillerød
Ring for aftale